Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2022. június 30-tól.

Adatkezelő

Mátyus Község Önkormányzata, címe: 4835 Mátyus, Petőfi Sándor út 2., honlapja: www.matyus.hu a honlapon a részére szolgáltatott személyes adatok adatkezelője. Elérhetők vagyunk e-mailen a matyus.onk@gmail.com címen, vagy telefonon ügyfélfogadási időben a +3645701401-es telefonszámon.

Címzettek (szerződéses partnerek, adatátvevők)

  • DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország – tárhelyszolgáltató

Panaszkezelés

Közvetlenül e-mailben, telefonon vagy postai úton lehet panaszt bejelenteni. Panasz esetben bekérjük azokat a személyes adatokat, amelyek a benyújtott igény rendezéséhez szükségesek, valamint ahhoz, hogy adott esetben felvegyük a kapcsolatot a bejelentővel. Ennek jogalapja az a törekvésünk, hogy minden jogszabályi előírásnak eleget tegyünk.

Jogodban áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.)

Honlapunk személyes adatokat nem tárol.